Menu

Teknoloji Melekleri Proje Pazarı Etkinliği Duyurusu

 

Teknoloji Melekleri Projesi'nin en önemli katma değer unsuru, gelişme potansiyeli yüksek teknoloji/bilişim sektörüne yönelik nitelikli insan kaynaklarının ve yaratıcı iş fikirlerinin geliştirilerek sektör tarafından ticarileştirilmesinin sağlanmasıdır. Bu kapsamda yapılacak "Teknoloji Melekleri Proje Pazarı", sadece projenin nihai amacına hizmet etmekle yetinmeyecek, makro bazda bir katma değer oluşturulması için yararcı ve somut adımlar atılmasını sağlayacaktır.

Proje kapsamında düzenlenen eğitim programlarına katılan öğrenciler,sektöre yönelik ürettikleri uygulamaları ve dijital iş fikirlerini, düzenlenecek olan proje pazarı dahilinde işletmeler ile paylaşabilme imkanına sahip olacaklardır.Böylece üretilen fikirlerin ticarileşmesi, sektörün ise yenilikçi fikirleri tanıması sağlanmış olacaktır.

Teknoloji Melekleri Proje Pazarı Katılımcı Profili:

Teknoloji sektöründe faaliyet yürüten işletmelerin temsilcileri, kariyer planında teknoloji alanında ilerlemek isteyen gençler ve iş dünyasına mensup girişimciler, alanında uzmanlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri katılıcı profilini oluşturmaktadır.

Proje Pazarı etkinliğine katılım ücretsiz olup, öncesinde herhangi bir başvuru süreci bulunmamaktadır.

 

Eğer siz de alanındaki gelişmeleri öğrenmek, bilişim ve diğer teknolojiler hakkında alanındaki  uzman kişilerle bir araya gelmek istiyorsanız "Teknoloji Melekleri Proje Pazarı"nı kaçırmayın!